Nyelvválasztás
Mesterséges szinezék és szintetikus anyagok nélkül

A Fürdősók lehetővé teszik, hogy a só és a gyógynövények számos jótékony  hatását kipróbálhassuk, méghozzá saját kádunkban. Segít elérni az idegrendszer általános megnyugtatását, megszünteti a szellemi és testi túlterheltséget, javítja az élettónust és csökkenti a mozgásszervi fájdalmakat.

leirás
cosA kosárban: 0 termék, értékben 0 RON

Gyógynövényes Parajdi Fürdősó | Megnevezések és feltételek

Ennek a honlapnak a használata (a termékek megtekintése vagy megvásárlása) feltételezi ezeknek a megnevezéseknek és feltételeknek az elfogadását. A honlap minél jobb használata érdekében ajánlott a megnevezések és feltételek figyelmes elolvasása. A  S.C. SUN TUR S.R.L fenntartja magának a jogot, hogy ezeket az előírásokat megváltoztassa külön figyelmeztetés nélkül.

BEVEZETÉS

Ezt a honlapot a S.C. SUN TUR S.R.L., RO18207301, J19/1127/2005, 537240, Parajd  str. Tanorok u. 1149, telefon 0753-024.923. működteti és kezeli. A honlapnak egy harmadik cég szervere biztosít tárhelyet. Az esetleges működési zavarokért, amelyeket módosítások, beállítások, frissítések okoznak, amelyeket ez a harmadik cég végez, elnézést kérünk, de a felelősség nem minket terhel.

SZERZŐI JOGOK, COPYRIGHT

A honlap teljes tartalma – képek, szövegek, grafikák, szimbólumok, WEB grafikai elemek, feliratok, programok és egyéb adatok a S.C. SUN TUR S.R.L. és az ő szállítóinak a tulajdonát képezik és a szerzői jogok törvényének és a szellemi és ipari tulajdont védő törvények védelme alatt állnak. A felsorolt elemek bármelyikének használatát a S.C. SUN TUR S.R.L. engedélye nélkül a hatályos törvények büntetik.

KAPCSOLATOK

A S.C. SUN TUR S.R.L. nem felel azoknak a honlapoknak a tartalmáért, minőségéért vagy természetéért, amelyeknek a honlapcíme ezen a honlapon megtalálható (kereskedelmi vagy reklám természetű kapcsolatok). Ezekért a honlapokért a felelősséget kizárólag a tulajdonosaik viselik.


VISSZAVÉTELI FELTÉTELEK

Azt szeretnénk ha teljes mértékben elégedett lenne, amikor nálunk vásárol. Ha nincsen elragadtatva a megvásárolt termékektől, akkor azokat visszaadhatja, és mi vissza fogjuk adni a megrendelt termékek értékét. A román törvénykezés előírja: „A fogyasztónak joga van ahhoz, hogy írásban értesítse a kereskedőt, hogy lemond a vásárlásról büntető kamat és indoklás nélkül, a termék átvételétől számított tíz munkanapon belül. (130/2000 számú Kormányrendelet). A mi vásárlóink a megvásárolt terméket visszaadhatják az eredeti csomagolásban, használati és elszennyeződési nyomok nélkül, büntető kamat és indoklás nélkül, a termék átvételétől számított tíz munkanapon belül, a visszaadást előzetesen CSAK IRÁSBAN kell jelezni a kapcsolatlapon levő e-mail címre, vagy faxszámra, feltüntetve a rendelés számát, a teljes nevet és címet, valamint a termék kódját, amelyet vissza kíván küldeni. Nem veszünk figyelembe telefonos, vagy messenger rendszerrel továbbított visszaadási kérelmet. Választhatja a termék ellenértékének a visszaadását, vagy más termék beszerzését az üzletünkből. A termék visszaadása a vásárló költségén történik. A visszaküldött csomag átvétele és a visszaküldési feltételek teljesítésének megállapítása után (pecsétek, szagok, használati nyomok hiánya) a S.C. SUN TUR S.R.L. a visszaküldéstől számított 30 napon belül a rendelés ellenértékét visszaadja. Ne adják fel a csomagot átvételnél történő fizetéssel, ez minden külön értesítés nélkül elutasítjuk. Minden olyan visszaküldés, amely a fenti feltételeket nem teljesíti elutasításra kerül.


HOZZÁFÉRÉS A HONLAPHOZ

A S.C. SUN TUR S.R.L. a felhasználónak korlátozott hozzáférést biztosít, személyes érdekből,  és nem ad lehetőséget a letöltésre, vagy a honlap részleges vagy teljes megváltoztatására, a honlap részleges vagy teljes reprodukciójára, másolására eladására/viszonteladására vagy bármilyen más módon való kihasználására kereskedelmi célokkal, vagy a S.C. SUN TUR S.R.L. érdekeit sértve, ez utóbbinak írásos beleegyezése nélkül.

BIZALMASSÁG

A S.C. SUN TUR S.R.L. vállalja, hogy tiszteletben tartja az ügyfelek adatait, és nem továbbítja harmadik félnek az ügyfelek személyi adatait. A honlapon kért személyi adatok: család és utónév, személyi azonosító szám, telefonszám, lakcím és e-mail cím. Amikor online vásárlást kíván lebonyolítani, akkor a fenti adatokon kívül meg kell még adnia a szállítási címet, a számlázási címet, és a fizetés módját is meg kell jelölnie. A honlapon található rendelési űrlap kitöltésével kifejezi a belegyezését is, hogy a neve és személyi adatai a S.C. SUN TUR S.R.L. adatbázisába bekerüljenek, amely fenntartja magának a jogot, hogy feldolgozza, közölje és használja reklámcélokra, marketing, és hirdetési célokra a fenti információkat anélkül, hogy ezért Ön felé kötelezettségekkel,  vagy fizetéssel tartozna. Őn hasonló módon beleegyezik abba, hogy tájékoztatást kapjon S.C. SUN TUR S.R.L.-től és gonddal kiválasztott partnereitől a kedvezményes és/vagy ingyenes termékkínálatról postán, telefonon, vagy e-mailben, SMS –ben, vagy más kommunikációs eszköz révén. Abban az esetben, ha nem kíván ilyen tájékoztatást kapni, kedvezményes vagy ingyenes termékekről, akkor ezek küldését bármikor visszamondhatja. A 677/2001 számú, módosított és kiegészített, a személyi adatok védelméről és ezek szabad áramlásáról szóló törvény, valamint az 506/2004 számú Törvény, amely a személyi adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szól az elektronikus kommunikációban a S.C. SUN TUR S.R.L. köteles biztonságosan és csak a megjelölt célokra használni az Ön által megadott adatokat. A S.C. SUN TUR S.R.L. nem bátorítja a SPAM-et, nem forgalmaz, nem kínál és cserél e-mail címeket, amelyeket ezen a honlapon kapott. A bizalmassági politikára vonatkozó kommentárokkal, kérdésekkel, reklamációkkal kérjük forduljanak hozzánk.

KOMMENTÁROK, KÖZLÉSEK ÉS MÁS ADATOK/INFORMÁCIÓK

Azok a személyek, akik a megnyitják/meglátogatják a honlapot, kommentárokat vagy más közléseket tehetnek közzé, e-maileket küldhetnek, javaslatokat, ötleteket, kérdéseket vagy más információkat fogalmazhatnak meg, addig, amíg ezek tartalma nem ütközik törvénybe, nem obszcén, fenyegető, rágalmazó, nem háborítja semmiképpen más személyek magánéletét, nem sérti a szellemi tulajdonhoz való jogot, nem tartalmaz vírusokat, reklámkampány szövegeket, láncleveleket, tömeges e-maileket, vagy bármilyen más formájú spamet.

Azok a személyek, akik hamis e-mail címet használnak, más természetes vagy jogi személy, vagy bármilyen más entitás nevében küldenek elektronikus üzenetet, azokat a hatályos törvényeknek megfelelően meg fogják büntetni. A S.C. SUN TUR S.R.L. jogosult (de nem köteles) minden ilyen tartalmat a honlapról törölni. A S.C. SUN TUR S.R.L. nem felel, és nem kötelezhető kártérítésre semmilyen kárért, amelyet ilyen közlések okoznak. Anyagok/dokumentumok közlése esetén úgy tekinthető, hogy a felhasználó a S.C. SUN TUR S.R.L.-nek és üzlettársainak/üzletfeleinek felkínálja ingyenesen, visszavonhatatlanul és visszaadhatóan azt a nem kizárólagos, korlátlan jogot, hogy felhasználja, reprodukálja, módosítsa, alkalmazza, közölje, lefordítsa, belőlük származtatott alkotásokat hozzon létre, valamint azt a jogot, hogy forgalmazza és a világon bárhol bemutassa ezeket a tartalmakat, bármilyen formában, bármilyen eszközzel.  Hasonlóan szavatolt a S.C. SUN TUR S.R.L. és üzlettársainak/üzletfeleinek, vagy azoknak, akiknek az engedélyt továbbadja, hogy egy ilyen tartalomhoz kapcsolt nevet használjon. A felhasználó szavatolja, hogy rendelkezik minden joggal azon tartalmakra vonatkozóan, amelyeket a honlapra kiír vagy továbbít bármilyen eszközzel, úgyhogy ezeknek a tartalmaknak a használata senkinek kárt nem okoz. A S.C. SUN TUR S.R.L. nem vállal semmilyen felelősséget a honlapra kiírt üzenetek/közlések tartalmáért, amelyeket a honlapon valamelyik felhasználó tesz közzé.

PÓTDIJAK

Az ügyfél átltal fizetett végső összeg a termék árából és a megküldés költségeiből tevődik össze. A S.C. SUN TUR S.R.L. nem számol a termék vásárlásánál semmilyen pótdíjat. Minden pluszban elvett díjjal kapcsolatban kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

TÖRVÉNYI FELTÉTELEK

Ez az online üzlet a Román Állam törvényes előírásai alapján működik.


VITÁK ÉS KONFLIKTUSOK

Minden vitát, amely a S.C. SUN TUR S.R.L. és az ügyfelek között felmerül békésen kell rendezni a két fél közötti megegyezéssel. Ha ez nem lehetséges, akkor a vonatkozó román törvényes előírásokat kell alkalmazni, a megoldás pedig a román bíróságok hatásköre.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ha a fenti feltételek bármelyike semmisnek, vagy érvénytelennek minősül, annak okától függetlenül, akkor ez a feltétel nem befolyásolja a többi feltétel érvényességét. A vásárlással, illetve a rendeléssel egy időben a vevő feltétel nélkül elfogadja a használati feltételeket és kifejezéseket, ezek értéke egy megkötött szerződéssel azonos.