Nyelvválasztás
Mesterséges szinezék és szintetikus anyagok nélkül

A Fürdősók lehetővé teszik, hogy a só és a gyógynövények számos jótékony  hatását kipróbálhassuk, méghozzá saját kádunkban. Segít elérni az idegrendszer általános megnyugtatását, megszünteti a szellemi és testi túlterheltséget, javítja az élettónust és csökkenti a mozgásszervi fájdalmakat.

leirás
cosA kosárban: 0 termék, értékben 0 RON

Gyógynövényes Parajdi Fürdősó | Adatvédelmi Syabálzyat

A www.saredebaie.ro tulajdonosa SUN-TUR S.R.L., Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: Praid, Tanorok utca 1149 szam, Harghita megye, cégjegyzékszám: J19/1127/2005, CUI RO18207301.

TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi szabályzat) a következőket írja elő:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
Adatok feletti ellenőrzés
Az ügyfél felülvizsgálhatja, módosíthatja vagy törölheti megadott személyes adatait, illetve élhet további jogaival
Célhoz kötöttség, integritás
A személyes adatokat kizárólag a begyűjtésükkor megszabott célra használjuk, jogszerűen, megbizonyosodva arról, hogy azok pontosak, teljesek és naprakészek.
Biztonság
Biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk a személyes adatok védelme érdekében. Megjegyzés: egyetlen honlap vagy internet-összeköttetés sem teljesen biztonságos.

INFORMÁCIÓTÍPUSOK
A honlap használata személyes adatainak megadása nélkül is lehetséges, szolgáltatásaink igénybevétele azonban a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltéséhez kötött.

A következő adatokat kérhetjük: teljes név, telefonszám, e-mail cím. Ugyanakkor információkat (például IP-cím, internetes böngésző, a honlapunkról meglátogatott weboldalak) gyűjthetünk cookie-k vagy egyéb hasonló automatizált eszközök segítségével.

AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJAI
Személyes adatait jogszerűen és célzottan gyűjtjük, a következő célokra (de nem kizárólag ezekre korlátozódva): a következő célokra (de nem kizárólag ezekre korlátozódva):
- az ön és köztünk létrejövő szerződés érdekében;
- hogy válaszolhassunk kérdéseire, igényléseire;
- marketingcélokra, kizárólag az ön előzetes beleegyezésével;
- az általunk kínált szolgáltatások és termékek jobbá tétele érdekében
- műszaki problémák azonosítása és megoldása érdekében
- hogy alkalmazkodjunk a törvényi előírásokhoz
- bírósági jogérvényesítés

HOZZÁJÁRULÁS VISSYÁVONÁSA
Ne feledje! Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a minden e-mailben megtalálható leiratkozási (unsubscribe) útmutató követésével vagy a contact@saredebaie.ro e-mail címre küldött, ez irányú kérvénnyel.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. E célból megfelelő adatvédelmi politikát dolgoztunk ki és alkalmazunk, a technika állandó fejlődésével ugyanakkor eljárásainkat folyamatosan felülvizsgáljuk. Adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos további információkért kérjük, töltse ki a weboldalunk Kapcsolat (Contact) menüpontjánál található űrlapot.
Az esetleges adatvédelmi incidensről az ennek észlelésétől számított ésszerű határidőn belül értesítjük önt, kivéve ha az illetékes szerv úgy ítéli meg, hogy az értesítés megakadályozhat egy esetleges bűnvádi kivizsgálást vagy veszélyt jelenthet a nemzetbiztonságra. Készségesen válaszolunk minden, személyes adatainak esetleges megsértésével kapcsolatos kérdésére.

AZ ÖN JOGAI
- A hozzájárulás visszavonásához való jog
- Az adatkezelésről történő tájékoztatáshoz való jog
- A személyes adataihoz való hozzáférés joga
- A pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítéséhez való jog
- A törléshez (elfeledtetéshez) való jog
- Az adatkezelés korlátozásához való jog
- Az adathordozhatósághoz való jog
- Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
- A közvetlen üzletszerzés (beleértve a profilalkotást is) elleni tiltakozáshoz való jog
- Bírósághoz fordulás joga
- Valamely felügyelő hatóságnál való panasztétel joga

MÓDOSÍTÁSOK
Az adatkezelési szabályzatot bármikor módosíthatjuk. Jelen szabályzat módosításai az e-mailben elküldött és/vagy a honlapon feltüntetett értesítés megjelenésétől érvénybe lépnek.

KÉRDÉSEK, IGÉNYLÉSEK
Ha bármiféle felvilágosítást igényel személyes adatainak kezeléséről, vagy érvényesíteni akarja a birtokunkban levő adatokkal kapcsolatos jogait, írjon nekünk a contact@saredebaie.ro e-mail címre.